Vitaj-namornik_Nomad-Assistant-Guru

Zdravím Ťa statočný námorník plaviaci sa nekonečným oceánom denných úloh a TODO - listov. Búrlivé vlny zmeškaných deadlinov, nedokončených úloh a nikdy sa nekončiacej administratívy Ťa priviedli až sem. Pomoc je na ceste - nasleduj svetlo a objav bezpečie spolupráce s virtuálnou asistentkou.
Chcem vedieť viac

Referencie hovoria za všetko

  • Bohumilka má ako virtuálna asistentka niekoľko vzácnych schopností - v prvom rade má skvelé logické samostatné myslenie, vníma veci štrukturovane a v kontexte, má výbornú komunikáciu, vie si efektívne stanoviť priority a pri spracovávaní zadaní je presná a precízna. Veľmi oceňujem invenciu, otvorenú spätnú väzbu a flexibilitu. Vážim si Bohumilkinu, spoľahlivosť, korektnosť a absolútnu diskrétnosť.

    Mgr. Andrea Trávničková Inšpirujúci Kouč, Bratislava
  • Bohumilu sme si zvolili za koordinátorku virtuálnych asistentiek pre OZ ezeny.sk z viacerých dôvodov. Primárne kvôli jej schopnosti vcítiť sa do situácie, v ktorej sa ocitáme, keď nutne potrebujeme on-line asistentku. Je to ako potreba mať predĺženú ruku, pomocníčku, ktorá si uvedomuje svoj význam v tíme a čokoľvek zvládne samostatne /prípadne za pomoci google nástrojov/, poradí si, a to celkom promptne.

    Gabriela Revická Podnikatelka, Koučka, Spoluzakladatelka OZ E-ženy

Dobré čítanie

Viac zaujímavých článkov